İyileştirme Alanları

  • Fiziksel alanların bölümün büyümesi doğrultusunda yetersiz olması

  • Mevcut Araştırma görevlisi sayısının çok yetersiz oluşu

  • Bölüm bütçesinin olmayışı

  • Son yıllarda Bölümü tercih eden öğrenci tercih sıralamasının düşük olması

background image