Tanıtım

    Fizik Bölümü

1982 yılında kurulan Fizik Bölümü, lisans programı, yüksek lisans ve doktora lisansüstü programları ve bölüm dışı servis dersleri, uygulama ve laboratuvarı, 31 profesör, 9 doçent, 2 doktor öğretim üyesi, 4 öğretim görevlisi ve 12 araştırma görevlisi ve 1 idari personel ile yürütmektedir. Bölümümüzün deneysel ve bilgisayar destekli teorik araştırma kapasitesi son yıllarda çeşitli kuruluşlarla yapılan projelerle artmış ve araştırma faaliyetleri hız kazanmıştır. Lisans programında kullanılan laboratuvarlar, ekipmanlar ve deney sistemleri 2016 yılında yenilenmiş olup 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında kullanıma hazır hale getirilmiştir. İleri seviyede araştırmaların yapıldığı fizik bölümü; gelişmiş bir Spektroskopi, Optoelektronik, Yarı iletken ve Optik Uyarmalı Luminesans (OSL)Süperiletkenlik ve Termal Analiz, Gaz detektörleri laboratuvarlarına, network sistemine bağlı olan workstation ve öğrencilerin kullanımına açık bilgisayar laboratuvarına sahiptir.

Fizik bölümünde yürütülen eğitim programı, fiziğin temel kavramlarını vermenin yanı sıra, uygulamalı elektronik ve bilgisayar eğitimi ile de desteklenmektedir.

Dört yıllık Fizik lisans eğitimi programının ilk iki yılında fizik ve matematiğin temel kanun kavram ve prensipleri ve mekanik elektrik, modern ve genel kimya, genel matematik ve fizikte matematik metotları gibi derslerde verilmektedir.

Üçüncü ve dördüncü sınıflarda ise, temel fizik derslerinin yanında pek çok seçmeli derslerle öğrencilerin isteklerine bağlı olarak yönlenmelerine imkan sağlanmaktadır.

Bölümde çağdaş fiziğin bütün konularında dersler laboratuvar uygulamaları ile desteklenmektedir. Son sınıf öğrencilerimiz, bir öğretim üyesinin gözetiminde, bağımsız araştırma yapmanın metotlarını öğrenmek amacı ile tez mahiyetinde birer proje hazırlamaktadırlar.

 

 

background image