Duyurular

TÜBİTAK PROJE BURSİYER DUYURUSU

 

119M300 kodlu “Şekil Hafızalı Alaşımların Soğuk Zincir Indikatörü Olarak Kullanılması” başlıklı TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında görevlendirilmek üzere Fizik, Makine Müh., Metalurji Müh., gibi bölüm mezunu çalışmayan doktora öğrencisine ihtiyaç duyulmaktadır. Projede bursiyer olarak görev alacak öğrencilerin tez danışmanlığının proje yürütücüsü tarafından yapılması istenmektedir. İlgilenen 
öğrencilerimizin proje yürütücüsü ile iletişime geçmesi gerekmektedir.


TÜBİTAK Doktora Bursu miktarı: 3500 TL
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Yıldırım AYDOĞDU
Gazi Üniversitesi/Fen Fakültesi/Fizik Bölümü/Genel Fizik Anabilim Dalı 
e-mail: y.aydogdu@gazi.edu.tr