Tarihsel Gelişim - Fizik
Tarihsel Gelişim

 

Tarihçe 

1982 yılında kurulan Fizik Bölümü, Lisans, Lisansüstü Programları (Yüksek Lisans ve Doktora) ile faaliyet göstermeye devam etmektedir. Bölümümüzde Genel Fizik, Atom ve Molekül Fiziği, İstatistiksel Fizik, Matematiksel Fizik, Nükleer Fizik, Yoğun Madde Fiziği, Plazma Fiziği ve Yüksek Enerji ve Parçacık Fiziği olmak üzere sekiz Anabilim Dalı bulunmaktadır. 

 

Mevcut Durum 

Bölümümüz bünyesinde; toplam öğrenci sayısı 149, 32 profesör, 14 doçent, 1 Yardımcı Doçent, 9 araştırma görevlisi ve 5 uzman olmak üzere 56 akademik personel görev yapmaktadır. 1 idari personel bulunmaktadır. Bölümümüzde 5 adet araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca, Mekanik Laboratuvarı, Elektrik/Dalgalar Laboratuvarı, Kuantum Laboratuvarı, Elektronik Laboratuvarı, Nükleer Laboratuvarı olmak üzere 5 adet donanımlı laboratuvar da eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılmaktadır.