SARAYKÖY NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ ZİYARETİ 3 NİSAN 2015 ANKARA

   Fizik Bölümü lisans öğrencilerimizden oluşan 50 kişilik öğrenci gurubu ile öğretim üyelerimiz Doç. Dr. Şükrü ÇAVDAR ve Doç. Dr. Haluk KORALAY eşliğinde Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezine Teknik gezi yapılmış ve öğrencilerimiz merkez hakkında yerinde, görerek bilgilendirilmiştir. Bu geziyi planlayarak gerçekleştiren Doç. Dr. Haluk KORALAY ’a bölümümüz adına teşekkür ederiz.

Genel Tanıtım,                                                 

   Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (SANAEM), TAEK bünyesinde 2005 yılında kurulmuştur. SANAEM, Ankara-İstanbul yolu üzeri (D750 karayolu-E5) 40. km Saray mevkiinde bulunan yerleşkesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Atom fiziği, katı-hal fiziği, malzeme fiziği, nötron fiziği, termonükleer fizik, nükleer ve analitik yöntemlerin kullanıldığı çevre kirliliği, nükleer yakıt ve endüstri kimyasına ilişkin araştırma ve analizler, dozimetri hizmetleri, endüstriyel alanda tek kullanımlık tıbbi malzemelerin sterilizasyonu Gama Işınlama Tesisi,  tarım ve hayvancılık alanındaki araştırmalar, Radyobiyoloji, Radyoizotop Uygulama Bölümleri ile ülkemizdeki ilk proton hızlandırıcısı bu merkezimizde bulunmaktadır.

  Öğrencilerimiz Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna bağlı araştırma merkezlerinde (SANAEM- ÇNAEM) , yaz döneminde olmak üzere farklı sürelerde staj yapma imkanı bulabilmektedir.

  Stajlar Haziran-Eylül aylarında en az 20, en fazla 45 iş günlük dönemler halinde staj yapabileceklerdir.

  Staj başvurusu için ayrıntılı bilgi, kesinleşen staj dalları ve başvuru www.taek.gov.tr internet adresinde her yıl Nisan ayında duyurulmaktadır.