Politikalar

Eğitim ve Öğretim Politikamız

Fizik Bölümü Araştırma Politikası

Toplumsal Katkı Politikası

Uluslararasılaşma Politikası

 

Kalite Politikamız

  • Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü olarak eğitim ve araştırmada lider olmak;

  • Eğitim öğretim hedeflerini bilimsel ve teknolojik gelişmelerle uyumlu hale getirip yürütmek

  • Ülkemizin öncelikli hedeflerine ulaşması amacıyla fizik ile ilişkili sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli, altyapısı güçlü, bilimsel yaklaşımın üstün niteliklerini özümsemiş, çağdaş, yenilikçi, araştırmacı, sorgulayıcı düşünen, sebep sonuç ilişkisi kurabilen, bilimin gelişmesinde aktif rol alan, evrensel değerlere ve bilimsel ahlaka saygılı, sürekli gelişmeyi hedef edinen, açık fikirli, araştırma-geliştirmenin (AR-GE) önemini bilen, insani değerlere saygılı, fizikçiler yetiştirmek

  • Güncel bilimsel çalışma alanlarında evrensel niteliğe sahip bilgi üretmek ve paylaşmak

  • Toplam kalite yönetimi şartlarına uymak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak