Önemli Duyurular

Bilimsel Hazırlık öğrencilerinin dikkatine;

Bilimsel hazırlık ders seçme formunun (bu form Fen Bilimleri Enstitüsü' nün internet sayfasından temin edilecektir) çıktısı alınıp, lisans transkirpti ile bölüm başkanlığı ile görüşülmesi gerekmektedir.

Bölüm başkanlığı bilimsel hazırlık çerçevesinde alınacak olan derslere karar verecektir.

Daha sonra ilgili formlar ve bölüm başkanlığında oluşturulacak ders listeleri enstitüye elden teslim edilecektir. 

Bu işlemlerin 29-30-31 ocak 2018 tarihleri içerisinde, mesai saatleri göz önüne alınarak tamamlanması gerekmektedir. 

Fizik Bölüm Başkanlığı

Enstitü' nün Yeni Binası: