Misyon - Vizyon

Misyon

Fizik bölümünü tercih eden idealist öğrencilerin, fizik alanındaki temel ilkeleri anlayabilme, sorgulayıcı düşünebilme, sebep sonuç ilişkisi kurabilme, teknik ve kişisel yeteneklerini geliştirebilmelerine yardımcı olmaktır. Ayrıca öğrencilerimize yeterli eğitimi sağlayarak, etik değerlere saygılı, alanında dünyadaki gelişmeleri izleyebilecek mezunlar yetiştirmek hedeflenmiştir. 

 

Vizyon

Nitelikli, alanında öncülük etmiş, bilimdeki gelişmeleri takip eden  ve kaliteli çalışmalar üreten öğretim elemanına sahip mezunlarıyla bilimin gelişmesinde aktif rol alan ve Ülkesinde ve Dünyada Fizik alanında evrensel değerlere ve bilimsel ahlaka saygılı ve sürekli gelişmeyi hedef edinen, açık fikirli bilim insanları yetiştiren bir bölüm olmaktır.

 

 

Amaç

Bilimsel araştırma ve etik değerlere sahip,
Mezunlarıyla bilimin gelişmesinde aktif rol alan,
Alanında dünyadaki gelişmeleri izleyebilecek mezunlar yetiştirmeyi hedefleyen,
Toplumun her alanda gelişmesi için çalışan bireyler yetiştirmeyi hedefleyen anlayışı benimser.

 

Hedefler

Bölüm öğrencilerinin iş hayatında gereksinim duyacakları (temel derslere ek olarak) çeşitli seçmeli ders imkanları sunulması ve onların geniş bir alanda uygulama becerisini arttırılması
Eğitim ve bilimsel çalışmalarda teknolojik değişimleri takip edebilen ve uyum sağlayabilen bir kadronun oluşturulması
Mevcut eğitim laboratuvarlarının güncel tutulması
Mevcut araştırma laboratuvarlarının geliştirilmesi ve arttırılması
Araştırma görevlisi sayısının arttırılması
Disiplinler arası çalışmaların sayısının arttırılması
Teorik ve simülasyon temelli araştırmalar için bilgisayar altyapısının geliştirilmesi
Bölümün Yüksek Lisans, Doktora çalışmalarının sayısının ve kalitesinin arttırılması
Öğretim üyesi başına uluslararası yayın sayısını arttırılması
Sanayiye dönük araştırmaların geliştirilmesi ve proje sayısının arttırılması
TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı ve diğer projelerin sayısının arttırılması