Koordinatörler
Mevlana Koordinatörü Araş. Gör. Dr. Hilal Küçük
AKTS/ECTS Koordinatörü Prof. Dr. Metin ÖZER
Bologna Koordinatörü Doç. Dr. Sezgin AYDIN
Erasmus/Farabi Koordinatörü Araş. Gör. Dr. Hilal Küçük
BAP Uzmanlık Grubu Üyesi