Komisyonlar

Fizik Bölüm Komisyonları

İç Kontrol Çalışma Grubu

Prof. Dr. Şükrü ÇAVDAR

Prof. Dr. Yasemin ÇİFTÇİ

Doç. Dr. Aynur ÖZCAN

Doç. Dr. M. Hicabi BÖLÜKDEMİR

Doç. Dr. Yasemin Şafak ASAR

Stratejik Plan Alt Çalışma Grubu

Prof. Dr. Ziya MERDAN

Prof. Dr. Şule UĞUR

Prof. Dr. Elif ORHAN

Prof. Dr. S. Bora LİŞESİVDİN

Doç. Dr. Yusuf ERDOĞDU

Kalite Alt Çalışma Grubu

Prof. Dr. Elif ORHAN

Doç. Dr. Yusuf ERDOĞDU

Doç. Dr. İlknur KARS DURUKAN

Dr. Öğ. Üy. Kıvanç Uyanık

Eğitim/Dış İlişkiler Alt Çalışma Grubu

Prof. Dr. Haluk KORALAY

Prof. Dr. Adem TATAROĞLU

Prof. Dr. Özlem YEŞİLTAŞ

Prof. Dr. Şule UĞUR

Doç. Dr. Aynur ÖZCAN

Risk Alt Çalışma Grubu

Doç. Dr. M. Hicabi BÖLÜKDEMİR

Doç. Dr. Yusuf ERDOĞDU

Araş. Gör. Leyla OĞUROL

Araş. Gör. Alptuğ ÖZDEMİR

AR-GE ve Altyapı Alt Çalışma Grubu

Prof. Dr. Şükrü ÇAVDAR

Prof. Dr. S. Bora LİŞESİVDİN

Öğr. Gör. Esra UYAR

Akreditasyon Komisyonu

Doç. Dr. Tarık ASAR

Doç. Dr. Aynur ÖZCAN

Araş. Gör. Dr. İrem ALP

Araş. Gör. Murat ULUSOY

Araş. Gör. Ali Orkun ÇAĞIRTEKİN

Staj/İşyeri Eğitim Komisyonu

Prof. Dr. Özlem YEŞİLTAŞ

Doç. Dr. Mehmet BAHAT

Doç. Dr. Aynur ÖZCAN