Duyurular

Prof. Dr. Yasemin ÇİFTCİ 'nin öğrencisi Gökçe SÜRÜCÜ 'nün    " LuXO3 (X=Al, Ga, In) PEROVSKİT BİLEŞİKLERİNİN TEMEL FİZİKSEL ÖZELİKLERİNİN AB İNİTİO YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ" başlıklı yüksek lisans tez savunması 22.02 2018 tarihinde saat 10:30' da Fizik Bölümü seminer salonunda yapılacaktır. 

Fizik Bölüm Başkanlığı