FİZİKÇİLER İÇİN YENİ İŞ SAHASI - Fizik
FİZİKÇİLER İÇİN YENİ İŞ SAHASI
27 Eylül 2012 00:44

Detaylar için linke tıklayınız.

FİZİKÇİLER İÇİN YENİ İŞ SAHASI

 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

1. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI KİMDİR ?

 

İş Sağlığı ve Güvenli konusunda, eğitim almış ve gerekli sınavlardan geçen ve iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için görev almış mühendis, mimar veya teknik elemandır [İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Madde 3 s (Teknik öğretmen, Üniversitelerin Fizik ve Kimya bölümü mezunu)].

 

2. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI NERELERDE ÇALIŞABİLİR?

 

Şuan ki düzenlemeye göre, en az 50 kişinin devamlı olarak 6 aydan fazla süren işlerde ve sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanının çalıştırılması yasal zorunluluktur.

 

3. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI NASIL OLUNUR ?

 

Mühendis, mimar veya teknik elemanlar; İş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini vermek üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseler tarafından düzenlenen eğitimlere katılıp daha sonra İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak, ya da yaptırılacak sınavda başarılı olduklarında ÇSGB tarafından düzenlenen iş güvenliği uzmanlığı belgesi alırlar.

 

 4. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGESİNE SAHİP OLANLAR HER İŞLETMEDE GÖREV YAPABİLİR Mİ ?

 

Hayır, işyerleri tehlike olarak sınıflandırılmıştır. Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli olacak şekilde 3 sınıflandırma mevcuttur.Buna göre, İş güvenliği uzmanı sertifikaları 3 çeşittir. A sınıfı uzman, B sınıfı uzman ve C Sınıfı Uzmanlıktır.Bu şekilde belgelendirilirler.A sınıfı uzman tüm işletmelerde görev alabilir, B sınıfı uzman az tehlikeli ve tehlikeli sınıfındaki işletmelerde görev alabilirler. C Sınıfı uzmanlar ise sadece az tehlikeli işletmelerde görev alabilirler.

 

5. A SINIFI UZMANLIK BELGESİNİ KİMLER ALABİLİR ? 

 

(A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;


1) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,


2) İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri, en az beş yıl uzman olarak çalışmış Bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği doktorası yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlar ile Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis, mimar veya teknik eleman olarak en az on yıl görev yapmış olanlardan (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara Bakanlıkça verilir.

 

6B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Belgesi Kimlere Verilir?

 

(B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;


1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,


2) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği yüksek lisansı yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara,
Bakanlıkça verilir.

 

7C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Belgesi Kimlere Verilir?

 

(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;


(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilmektedir.