Fizik Bölümü İş Akış Şemaları

Personel İşleri - İş Akış Şemaları

Akademik Personel Atama İşlemleri - İş Akış Şeması

Ders Görevlendirmesi - İş Akış Şeması

Fakülte Kurulları - İş Akış Şeması

Görev Süresi Uzatma - İş Akış Şeması

Görevden Ayrılma İşlemleri (Emeklilik-İstifa-Nakil-Ölüm) - İş Akış Şemaları

Görevlendirme, uygunluk ve görüş ile ilgili çeşitli yazılar - İş Akış Şemaları

Öğretim Elemanlarının Çeşitli Dilekçeleri - İş Akış Şemaları

Resmi Kargolar - İş Akış Şeması

Yurtiçi Geçici Görevlendirme (Kongre, Seminer...) - İş Akış Şemaları

Yurtdışı Geçici Görevlendirme (Kongre, Seminer...) - İş Akış Şemaları

Fen Bilimleri Enstitüsü - İş Akış Şemaları

Ders Açma Süreci (Lisansüstü) - İş Akış Şeması

Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri (Lisansüstü) - İş Akış Şemaları

Ders Puantajlarının Hazırlanması İşlemleri (Lisansüstü) - İş Akış Şemaları

Lisansüstü Öğrenci Kimlik Teslim İşlemi - İş Akış Şeması

Öğrenci İşleri - İş Akış Şemaları

Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri (Lisansüstü) - İş Akış Şemaları

Ders Programlarının ve Dağılımlarının Hazırlanması ve Duyurulması İşlemleri - İş Akış Şemaları

Dikey Geçiş İşlemleri - İş Akış Şemaları

Öğrenci Danışmanının Belirlenmesi ve Bildirilmesi - İş Akış Şemaları

Sınav Evraklarının Toplanması - İş Akış Şemaları

Sınav Programlarının İlanı (Mazeret sınavı, tek ders sınavı) - İş Akış Şemaları

Sınav Sonuçlarına Yapılacak İtirazlar ve Değerlendirilmesi Süreci - İş Akış Şemaları

Muhasebe Birimi - İş Akış Şemaları

Ders Puantajlarının Hazırlanması İşlemleri (Muhasebe) - İş Akış Şeması

Ek Ders Ödemeleri (Sınav Ödemeleri) - İş Akış Şeması

Mal Beyanı İşlemleri - İş Akış Şeması

 

İş Akış Şeması Kodları