Duyurular

Prof.Dr. Ziya Merdan danışmanlığında 168302101 numaralı Emine Karagöz'ün "Farklı Fonksiyonel Grup Bulunduran Naftalimit Bileşiği ile Schottky Diyot Yapımı ve Diyotun

Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi" konulu Yüksek Lisans tez savunması 20.06.2018 gün 14:00 saatte Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik bölümü seminer salonunda yapılacaktır.  

 
Fizik Bölüm Başkanlığı