Akademik Kadro

Atom ve Molekül Fiziği

Prof. Dr. Şenay YURDAKUL

(Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Ergün KASAP
Prof. Dr. Elif ORHAN
Prof. Dr. Semran SAĞLAM
Prof. Dr. Mustafa Kemal ÖZTÜRK
Doç. Dr. Perihan DURMUŞ

Doç. Dr. Akif ÖZBAY

(Dekan Yardımcısı)

Doç. Dr. Yusuf ERDOĞDU
Doç. Dr. Saime Şebnem AYDIN
Doç. Dr. Yunus ÖZEN
Araş. Gör. Dr. Hilal KÜÇÜK
Araş. Gör. Merve Nurhan GÜNEY
Araş. Gör. Aslıhan ANTER

 

Genel Fizik

Prof. Dr. Ziya MERDAN

(Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Yıldırım AYDOĞDU

(Anabilim Dalı Başkanı) 

Prof. Dr. Ayşe AYDOĞDU
Prof. Dr. Mehmet Mahir BÜLBÜL
Prof. Dr. Şükrü ÇAVDAR
 

Prof. Dr. Haluk KORALAY 

(Bölüm Başkan Yardımcısı)

Doç. Dr. Beyza SARIKAVAK LİŞESİVDİN
Öğr. Gör. Dr. Neslihan TURAN
Araş. Gör. Dr. Esra ERBİLEN TANRIKULU
Araş. Gör. Didem GÖKBEL KEKLİKOĞLU
Araş. Gör. Pınar ORUÇ
Araş. Gör. Leyla OĞUROL

 

İstatistik Fizik

Prof. Dr. Şule UĞUR

(Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Gökay UĞUR
Prof. Dr. Bülent KUTLU
Doç. Dr. Mehmet BAHAT
Doç. Dr. Aycan ÖZKAN
Araş. Gör. Dr. Ali Emre GENÇ
Araş. Gör. Alptuğ ÖZDEMİR

 

Matematiksel Fizik

Prof. Dr. Hakan ÇİFTCİ  

(Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Özlem YEŞİLTAŞ
Doç. Dr. Sezgin AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Kıvanç UYANIK  

 

Nükleer Fizik

Prof. Dr. Berin Belma ŞİRVANLI 

(Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Mustafa Hicabi BÖLÜKDEMİR

 

Doç. Dr. Aynur ÖZCAN 

(Bölüm Başkan Yardımcısı) 

 

Öğr. Gör. Esra UYAR

 

Yoğun Madde Fiziği

Prof. Dr. Şemsettin ALTINDAL 

Prof. Dr. Metin ÖZER
Prof. Dr. Mehmet KASAP
Prof. Dr. Selim ACAR
Prof. Dr. Nezihe ÇALIŞKAN
Prof. Dr. Raşit AHISKA

Prof. Dr. Yasemin ÖZTEKİN ÇİFTCİ

(Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Hatice Hilal YÜCEL KURT
Prof. Dr. Adem TATAROĞLU
Prof. Dr. S. Bora LİŞESİVDİN
Doç. Dr. Yasemin ŞAFAK ASAR
Doç. Dr. Tarık ASAR
Doç. Dr. İlknur KARS DURUKAN
Doç. Dr. Ceren TAYRAN
Öğr. Gör. Dr. Mahmut BUCURGAT
Öğr. Gör. Evren Görkem ÖZDEMİR
Araş. Gör. Dr. İrem ALP
Araş. Gör. Murat ULUSOY
Araş. Gör. Ali Orkun ÇAĞIRTEKİN

 

Yüksek Enerji ve Parçacık Fiziği

 

Doç. Dr. Aynur ÖZCAN 

(Anabilim Dalı Başkanı)

(Bölüm Başkan Yardımcısı) 

 

Plazma Fiziği

 


Prof. Dr. Selim ACAR

(Anabilim Dalı Başkanı)