2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Fizik Bölümü 2019 Yılı Faaliyet ve ProjeBilgileri

 

Bu başlık altında, faaliyet raporunun ilişkin olduğu yıl içerisinde yürütülen faaliyet ve projeler ile bunların sonuçlarına ilişkin detaylı açıklamalara yer verilecektir.

 

Faaliyet Bilgileri

 

Düzenlenen Bilimsel Toplantılara ve Etkinliklere Katılan Personel Sayısı

Sempozyum Kongre Konferans Panel Seminer Çalıştay
A B A B A B A B A B A B
1       1 1 2         1

A: Ulusal, B: Uluslararası

 

Bilimsel Yayın Sayıları

Makale Bildiri Kitap
A B A B A B
6 133 10 59    

A: Ulusal, B: Uluslararası

 

Proje Bilgileri

Bilimsel Araştırma Proje Sayısı

Proje Kaynağı

2019
Önceki Yıldan Devreden Proje

Yıl İçinde Eklenen Proje

Toplam Yıl İçinde Tamamlanan Proje Toplam Ödenek YTL
BAP 6   6 6 65052
TÜBİTAK 2   2 2 117760
ASELSAN-AHO Ar-Ge Projesi 1   1 1 106200
Ölçekli Araştırma Projeleri (A3) 1   1 1 14650

 

 

 

 

 

 

 

Patent Bilgileri

Başvuru Yılı Buluş Yılı Sayı
2014 2019 1
2019 2019 1